a

Konsultacje lekarskie wielu specjalności oraz oferta badań diagnostycznych w tym badań laboratoryjnych. Medycyna podróży.

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl
ul. Kamieńskiego 47; Kraków, 30-644

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

08:30 - 19:30

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl

ul. Kamieńskiego 47

Kraków, 30-644

Follow Us
 
dr n. med. Olga Milczarek

dr n. med. Olga Milczarek

Specjalista Neurolog, Neurolog Dziecięcy

Dr n. med. Olga Milczarek, specjalista neurolog, neurolog dziecięcy. Od 2006 roku pracownik Instytutu Pediatrii UJ CM w Krakowie. Od 2016 r. adiunkt w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej IP UJ CM. Od 2016 r. związana zawodowo z Kliniką Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i dziecka w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym. Na stałe współpracuje z klinikami neurochirurgicznymi w całej Polsce wykonując neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny (IONM). Od 2004 roku naukowo zaangażowana w projekty dotyczące wykorzystania komórek macierzystych w neuroregeneracji. Autorka 40 publikacji w renomowanych czasopismach medycznych. Chętnie rozwiązuje trudne problemy neurologiczne, leczy padaczki, bóle głowy, encefalopatie, wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozuje choroby OUN i kanału kręgowego u dzieci przy wykorzystaniu USG.

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
2006- uzyskanie dyplomu lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2011- nadanie przez Radę Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „ Analiza ciężkości przebiegu urazów czaszkowo – mózgowych doznanych pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9-18 lat”. Promotorem pracy był Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski, a recenzowali pracę Prof. dr hab. Małgorzata Kłys oraz Prof. dr hab. Wojciech Kloc.

Specjalizacje:
• 2013- uzyskanie dyplomu specjalisty neurologii. Program specjalizacji realizowany był w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Opolu oraz Oddziale Neurologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

• 2016 – rozpoczęcie specjalizacji z zakresu neurologii dziecięcej w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Przewidywane zakończenie szkolenia specjalizacyjnego – marzec 2020 rok.

Szkolenia podyplomowe
• 2014-2015 studia podyplomowe – Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
• 2008- 2011 Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
• 2008 – 2009r. Studia Podyplomowe, Zarządzanie Służbą Zdrowia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
• Kurs: praktyczno – teoretyczne i praktyczne podstawy elektromiografii w normie i chorobach nerwowo – mięśniowych. Badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach transmisji nerwowo – mięśniowej. Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa 01.01.2015-31.03.2015
• Szkolenie z zakresu EEG – Kurs podstawowy praktyczno – teoretyczny. Nr w Rej: EEG – 083/2013 – 2011-2013. W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG.
• Szkolenie z zakresu potencjałów wywołanych – kurs teoretyczny – Nr w Rej.:PW-017/2012.
• Kurs – „Ultrasonografia w pediatrii- kurs teoretyczno – praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.” Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, 9-14.05.2010r.

Skip to content