a

Konsultacje lekarskie wielu specjalności oraz oferta badań diagnostycznych w tym badań laboratoryjnych. Medycyna podróży.

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl
ul. Kamieńskiego 47; Kraków, 30-644

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

08:30 - 19:30

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl

ul. Kamieńskiego 47

Kraków, 30-644

Follow Us

Rejestracja

 

dr n. med. Olga Milczarek

Specjalista Neurolog, Neurolog Dziecięcy

Dr n. med. Olga Milczarek, specjalista neurolog, neurolog dziecięcy. Od 2006 roku pracownik Instytutu Pediatrii UJ CM w Krakowie. Od 2016 r. adiunkt w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej IP UJ CM. Od 2016 r. związana zawodowo z Kliniką Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i dziecka w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym. Na stałe współpracuje z klinikami neurochirurgicznymi w całej Polsce wykonując neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny (IONM). Od 2004 roku naukowo zaangażowana w projekty dotyczące wykorzystania komórek macierzystych w neuroregeneracji. Autorka 40 publikacji w renomowanych czasopismach medycznych. Chętnie rozwiązuje trudne problemy neurologiczne, leczy padaczki, bóle głowy, encefalopatie, wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozuje choroby OUN i kanału kręgowego u dzieci przy wykorzystaniu USG.

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
2006- uzyskanie dyplomu lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2011- nadanie przez Radę Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „ Analiza ciężkości przebiegu urazów czaszkowo – mózgowych doznanych pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9-18 lat”. Promotorem pracy był Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski, a recenzowali pracę Prof. dr hab. Małgorzata Kłys oraz Prof. dr hab. Wojciech Kloc.

Specjalizacje:
• 2013- uzyskanie dyplomu specjalisty neurologii. Program specjalizacji realizowany był w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Opolu oraz Oddziale Neurologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

• 2016 – rozpoczęcie specjalizacji z zakresu neurologii dziecięcej w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Przewidywane zakończenie szkolenia specjalizacyjnego – marzec 2020 rok.

Szkolenia podyplomowe
• 2014-2015 studia podyplomowe – Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
• 2008- 2011 Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
• 2008 – 2009r. Studia Podyplomowe, Zarządzanie Służbą Zdrowia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
• Kurs: praktyczno – teoretyczne i praktyczne podstawy elektromiografii w normie i chorobach nerwowo – mięśniowych. Badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach transmisji nerwowo – mięśniowej. Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa 01.01.2015-31.03.2015
• Szkolenie z zakresu EEG – Kurs podstawowy praktyczno – teoretyczny. Nr w Rej: EEG – 083/2013 – 2011-2013. W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG.
• Szkolenie z zakresu potencjałów wywołanych – kurs teoretyczny – Nr w Rej.:PW-017/2012.
• Kurs – „Ultrasonografia w pediatrii- kurs teoretyczno – praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.” Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, 9-14.05.2010r.

Skip to content