a

Konsultacje lekarskie wielu specjalności oraz oferta badań diagnostycznych w tym badań laboratoryjnych. Medycyna podróży.

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl
ul. Kamieńskiego 47; Kraków, 30-644

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

08:30 - 19:30

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl

ul. Kamieńskiego 47

Kraków, 30-644

Follow Us
 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Zapraszamy na badania i testy: biochemiczne, diagnostyczne, mikrobiologiczne.

Wykonujemy liczne testy diagnostyczne:

1. Alergologiczne :
testy skórne wziewne
testy skórne natywne z pokarmami
testy z krwi na alergeny pokarmowe
testy z krwi na alergeny wziewne
testy z krwi komponentowe (mleko, jajo, roztocza, trawy, brzoza)
testy z krwi , tzw multipleksowe ( FABER, ALEX, ISAC)
testy płatkowe
-spirometrię spoczynkową
– spirometrię z próbą rozkurczową

2. Gastroenterologiczne
– wodorowe testy oddechowe
wykrywające przerost bakteryjny ( SIBO)
wykrywające nietolerancje laktozy
wykrywające nietolerancję fruktozy

3. Kardiologiczne
EKG dla dzieci
EKG dla dorosłych

4. Ultrasonografia ( USG)
Dla dzieci
Dla dorosłych

5. Ginekologiczne
USG transwaginalne
USG piersi
Cytologia

6. Laryngologiczne
Videofiberoskopia nosogardła
Tympanometria

Badania biochemiczne (z krwi i z moczu)

Badania laboratoryjne

 • zgodne z cennikiem Diagnostyki

Panele alergologiczne

 • panel alergenów oddechowych
 • panel alergenów pokarmowych
 • panel alergenów mieszany

Badania molekularne

 • komponenty mleka
 • komponenty jaja kurzego
 • komponenty pyłków traw
 • komponenty brzozy
Badania diagnostyczne

USG (ultrasonografia)
Za pomocą naszego sprzętu USG możliwe jest prowadzenie zaawansowanej diagnostyki ultrasonograficznej zarówno w kontekście osób dorosłych jak i dzieci.

Oferujemy USG:
dla dzieci, dla osób dorosłych, urologiczne, dla kobiet ( piersi, ginekologiczne i podczas ciąży)

EKG (elektrokardiografia)
Elektrokardiografia (EKG) zalicza się do nieinwazyjnych badań kardiologicznych. W jej trakcie badana jest elektryczna czynność mięśnia sercowego. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu na ciele pacjenta – klatce piersiowej oraz kończynach – elektrod, które gromadzą informacje o elektrycznej pracy serca i przesyłają je do aparatu EKG. Elektrody te różnią się napięciem, a zebrane przez nie dane zapisywane są na taśmie papieru do EKG. Wynik zapisu badania EKG nazywany jest elektrokardiogramem.

Spirometria spoczynkowa
To badanie nieinwazyjne, które ma służyć do pomiaru objętości i pojemności płuc. Sprawdza również przepływ powietrza w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. By badanie wyszło poprawnie należy się zgłosić w dobrym stanie ogólnym, nie powinno się palić tytoniu w ciągu 24 godzin przed badaniem oraz bezpośrednio przed wizyta nie należy wykonywać żadnego większego wysiłku fizycznego.

Videofiberoskopia
Fiberoskopia jest badaniem wykonywanym za pomocą elastycznego endoskopu, który pozwala na dokładne obejrzenie jam nosa, nosogardła, gardła środkowego i dolnego oraz krtani. Fiberoskopię wykonujemy u dzieci i dorosłych. Jest to bezpieczna metoda diagnostyczna niewymagającą głębokiego znieczulenia. Obraz badanych narządów widoczny jest na monitorze.

Testy skórne
należą do podstawowych metod diagnostycznych alergii. Wykonuje się je w celu potwierdzenia czynnika, który wywołuje występujące u pacjenta reakcje alergiczne.
Testy alergiczne (płatkowe) – naskórkowe testy płatkowe (NTP) to szybka, skuteczna i bardzo bezpieczna metoda pozwalająca lekarzowi na stwierdzenie występowania różnych odmian wyprysku. Takie badanie pozwala na wykrycie najpopularniejszych alergenów, które odpowiadają za wywoływanie reakcji alergicznych. Zaliczamy do nich m.in. konserwanty, substancje zapachowe, metale (nikiel, kobalt, chrom), niektóre składniki leków, a także substancje barwiące.

Testy natywne z pokarmami- zdiagnozowanie alergii pokarmowej jest trudne ze względu na ilość czynników wpływających na pojawienie się reakcji uczuleniowej: ogólną ilość produktów w diecie, ilość produktów przetworzonych, sposób przechowywania żywności. Poza tym większość pacjentów jest uczulona na więcej niż jeden alergen dlatego też proponujemy wykonanie testów natywnych w celu dokładnego zdiagnozowania pacjenta.Testy natywne to testy ze świeżymi alergenami. W testach natywnych odpowiednio przygotowane, świeże produkty spożywcze aplikowane są na skórę.

Testy płatkowe (kontaktowe)- służą do wykrywania alergii kontaktowej (alergia typu późnego), na związki drobnocząsteczkowe takie jak metale, leki, kosmetyki, perfumy, substancje zapachowe czy składniki gumy. Tego typu alergia może być przyczyną alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Testy wodorowe oddechowe (WTO)

Wodorowy test oddechowy pozwala określić poziom wodoru w wydychanym powietrzu, po podaniu pacjentowi węglowodanów (cukrów). Wodór jest wytwarzany w procesie fermentacji przez bakterie obecne w jelicie grubym i cienkim. W przebiegu niektórych chorób część węglowodanów przyjętych z pokarmem nie zostaje strawiona i ulega nadmiernej fermentacji. Ma to miejsce w różnych rodzajach nietolerancji cukrów, np. nietolerancji laktozy, fruktozy itd.

Badania Mikrobiologiczne (wymazy - posiew)

Badanie mikrobiologiczne, którego celem jest wykrycie i identyfikacja drobnoustrojów we krwi, moczu, kale lub w innym materiale biologicznym.

Wynik badania będzie zawierać identyfikację bakterii chorobotwórczych

 • antybiogram
 • informację o mechanizmach oporności identyfikowanych bakterii
 • komentarz oraz interpretację badania.

"Dzięki pani doktor Tarczoń czujemy się bezpiecznie w każdym miejscu i w każdej podróży."

- Ewa Solarczyk Konik twórca autorskich podróży Travel-me-more.pl
Skip to content