Konsultacje lekarskie wielu specjalności oraz oferta badań diagnostycznych w tym badań laboratoryjnych. Medycyna podróży.

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl
ul. Kamieńskiego 47; Kraków, 30-644

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

08:30 - 19:30

+48 570 577 000

przyladek@przyladekzdrowia.pl

ul. Kamieńskiego 47

Kraków, 30-644

Follow Us
Przylądek Zdrowia  >  porady   >  Voucher

Voucher

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom z radością informujemy o możliwości zakupu Voucherów uprawniających do skorzystania ze wszystkich usług oferowanych w Przylądku Zdrowia.

Regulamin korzystania z Voucherów:

Niniejszy regulamin określa warunki realizacji i sprzedaży Vouchera.

Wystawcą Vouchera jest Przylądek Zdrowia Specjalistyczne Poradnie Medyczne ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.

1.         Voucher kwotowy zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu.

2.         Przylądek Zdrowia zastrzega możliwość przedłużenia terminu wykorzystania Vouchera.

3.         Voucher nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.

4.         Voucher musi być wykorzystany jednorazowo, realizacja usługi odbywa się za okazaniem Vouchera.

5.         Skorzystanie z Vouchera wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu realizacji usługi.

             Przylądek Zdrowia zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Vouchera w podanym terminie i zaproponowania najbliższego wolnego terminu.

6.        Voucher nie podlega wymianie na gotówkę lub inne świadczenia.

7.        W przypadku częściowego wykorzystania Vouchera, pozostała kwota nie podlega zwrotowi.

8.       Realizacja Vouchera odbywa się na zasadach obowiązujących przy realizacji danego rodzaju usługi, według cen i zasad obowiązujących w momencie rezerwacji.

9.       Należność za dodatkowe świadczenia, nieobjęte Voucherem, powinna zostać uregulowana na miejscu gotówką lub kartą bankową.

10.     Każdy Voucher posiada swój numer identyfikacyjny.

11.     Każdy Voucher posiada termin ważności.

12.     Nabywca Vouchera w chwili jego otrzymania, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

13.     Voucher może być zrealizowany wyłącznie w placówce Przylądek Zdrowia ul Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.